Status produksjon vår 2019

Status produksjon vår 2019

Utgraving hovedgrop forventes ferdig tidlig juni. Resterende utgraving blir ferdig til sommerferien. Pelearbeider pågår og er ca. halvveis ferdig. Montering tårnkran blir tidlig i mai og markerer starten på betongarbeider.

AVSTIVNING OG MASSETRANSPORT

AVSTIVNING OG MASSETRANSPORT

Prosjektet Mills-kvartal skrider fremover. Spunting går nå inn i siste fase. Arbeidet forventes å være ferdigstilt i løpet av neste uke. Videre arbeid med avstiving av spunt og utgraving av masser fortsetter i tiden fremover.

Spuntramming går mot slutten!

Spuntramming går mot slutten!

Spuntramming får nå et opphold før siste innspurt går av stabelen i uke 6. Den siste innspurten antas å være ferdig i slutten av uke 6 eller starten av uke 7 avhengig av hvordan massene er i det aktuelle området. Utgraving og stagborring fortsetter utover året frem til oppstart betongarbeider på våren.

Spuntarbeidene

Spuntarbeidene

I løpet av noen få uker vil spuntingen begynne. Dette er fortsatt litt avhengig av omlegging av høyspent og fjerning av kjellerkonstruksjoner som ble avdekket under grøftingen.