Byggeplass

Vinterdrift

Vinterdrift

Nå som betongproduksjonen går inn i vintermånedene er det noen tiltak som er nødvendige for å sikre at ikke betongen fryser etter støp. Etter dekkestøp vil det være varmeaggregater som står opptil 2 døgn etter støpen, for å holde varmen i konstruksjonen fra undersiden frem til riktig fasthet i betongen er oppnådd. Disse høres som Fortsett å lese Vinterdrift