Oppdatering Uke 23

Murerne har denne uken blitt ferdig med murfasaden på vestsiden av Hus 5. Stillasmontørene er godt i gang med demontering av stillaset her.

Tømrerne har startet med bygging av gesims på taket til Hus 3. Stillasmontørene har også startet med montering av stillas på nordsiden av Hus 3.

I starten av neste uke begynner gulventreprenøren å legge vannbåren varme og støpe gulv i Hus 1.

Bildet er tatt fra Hus 1 og viser Hus 3 til venstre, Hus 4 bak kranen og Hus 5 til høyre.