Oppdatering uke 19

På Mills-kvartalet denne uken har tømrerne begynt å sette inn vinduer og dører i Hus 2. De har også bygd gesims på balkongene i Hus 2.

I Hus 1 har de tekniske arbeiderne kommet godt i gang med montering av El-skap og vannskap i leilighetene.

Denne uken har også murerne begynt på fasadearbeid på nordsiden og østsiden av Hus 2.

Bildene er tatt fra Hus 3. Bildet til venstre viser Hus 2, mens bilde til høyre viser Hus 1 til høyre og Hus 2 til venstre.