Oppdatering på fremdrift

Utgravingen av fundament for Hus 4 er snart ferdig. Betongarbeiderne utfører et godt arbeid i byggegropen, og har kommet godt i gang. Det vil derfor fortsatt foregå tungtrafikk i Schæffers gate i løpet av neste uke.

Produksjon av klimavegger er godt i gang i både Hus 1 og Hus 5, og vi har startet med å sette inn skyvedører og vinduer i klimaveggene.

Denne uken har også tømrerne tyvstartet på produksjonen av innervegger i Hus 1 og Hus 5.

Bildet til venstre viser klimavegg i Hus 5, mens bildet til høyre viser stålstendere til rominndeling i Hus 1.