Oppdatering uke 6

Denne uken er utgravingen av Hus 4 ferdig, og vi er godt i gang med armeringen til bunnplaten. I begynnelsen av neste uke vil innvendig spunt fra byggegropen bli tatt bort. I den forbindelse vil det foregå tungtrafikk i Schæffers gate.

I løpet av helgen vil det stå varmeaggregater i Hus 4 for å varme byggegropen til støp på mandag.

Denne uken har også tømrerne kommet i gang for fullt med bygging av yttervegger og gesims i både Hus 1 og Hus 5.

Bildet er tatt fra byggegropen i Hus 4. Hus 3 er til høyre, mens Hus 2 er til venstre i bildet.