Utgraving av Hus 4

Utgravingen av Hus 4 har startet for fullt. Denne uken har det blitt montert fire rør for innvendig avstivning av spunt i byggegropen. Den første magerstøpen til byggegropen har også blitt støpt.