Oppdatering

Råbygget i Hus 1, 2 og 5 er nå ferdig. Dekkeproduksjonen i Hus 3 er i full gang, og det arbeides nå med dekke over 2. etasje.

Det vil ikke være arbeid på byggeplassen fra 21. desember – 1. januar. Det vil forekomme noe arbeid fra torsdag 2. januar til fredag 3. januar.

Byggeplassen vil starte opp for fullt fra og med 6. januar.

Bildet viser Hus 5.