Utgraving av Hus 4

Utgraving av Hus 4 har startet! I Hus 1 har stålbjelkene i den første takstuen blitt reist.

Betongarbeid tar ferie fra 13. desember. I uke 51 vil det pågå noe gravearbeid.

Fjernvarme til prosjektet er under utgraving. Her er det andre bygg i Sofienberggata som også får fjernvarme.

Bildet er tatt fra Hus 5 og viser utgravingen av Hus 4.