Oppdatering på fremdrift

Vi er nå i uke 47 og det er stor aktivitet på Mills-kvartalet. Etasjeproduksjonen i Hus 1 og Hus 2 er godt i gang. Det er også startet etasjeproduksjon i Hus 3 som er i gang for fullt. I Hus 5 går elementmontasjen mot slutten, og snart begynner også utgraving av Hus 4 med innvendig avstigning av spunt.

Bildet er tatt fra Hus 5. Hus 1 er til venstre og Hus 2 er rett frem.