Vinterdrift

Nå som betongproduksjonen går inn i vintermånedene er det noen tiltak som er nødvendige for å sikre at ikke betongen fryser etter støp. Etter dekkestøp vil det være varmeaggregater som står opptil 2 døgn etter støpen, for å holde varmen i konstruksjonen fra undersiden frem til riktig fasthet i betongen er oppnådd. Disse høres som en susende viftelyd. Vi ser samtidig på mulige støyavskjermende tiltak rundt disse.

Det vil også være arbeidere på plassen på sen kveldstid etter betongen har bundet seg tilstrekkelig, for å dekke til oversiden av dekkestøpen med vintermatter. Dette er ikke støyende arbeid, men man kan oppleve sporadisk med belysning når denne tildekkingen pågår.