Råbyggfasen er i gang for fullt på Mills-kvartalet

Da er vi i uke 45 og produksjonen er på topp på Mills-kvartalet. Råbyggfasen er i gang for fullt i Hus 1, Hus 2 og Hus 5. Sjaktene i Hus 3 er også snart ferdig klatret. Vi går i gang med råbyggfasen i Hus 3 i slutten av november, for Hus 4 starter råbyggfasen i januar.