INFORMASJONSMØTE AVHOLDT 09.10.19

AF Bygg Oslo og Constructive Development ønsker å takke alle fremmøtte for et hyggelig informasjonsmøte med over 20 fremmøtte onsdag 09.oktober. Vi håper at møtet var informativt og nyttig.

Prosjektet har stort fokus på trivselen til naboer og nærmiljøet underveis i hele byggeperioden. Vi satte pris på alle innspill som kom opp i møtet med hvilke tiltak vi kan iverksette for at prosjektet ikke skal påvirke dere som naboer nevneverdig. Alle innspill som ble tatt opp i møtet tas med videre til behandling slik at vi kan bli bedre. Vi håper dere tar kontakt også i fremtiden for ris og ros.