KLIMAET I FOKUS PÅ MILLS- KVARTALET

Mills- kvartalet har fokus på klima- og miljøvennlige tiltak underveis i byggeperioden. Et av flere tiltak er å ha høyt fokus på sorteringsgraden. På Mills- kvartalet er målet å oppnå at minimum 90% av avfallet sorteres. AF Gruppen har et generelt mål om å oppnå en sorteringsgrad på 85% i alle prosjekter. Til sammenlikning er det offentlige kravet til sorteringsgrad minimum 80%.

Les mer om AF sitt fokus på sortering av avfall fra deres prosjekt i Bjørvika her.