Oppdatering av fremdriften

Kran nummer 2 er på plass og vil bidra til å effektivisere fremdriften på Mills- kvartalet. Kjellerkonstruksjonene under hus 1,2 og 3 går mot slutten og sjaktene i hus 1 er ferdig klatret. Vi går i gang med klatring av sjakt i hus 2 i starten av september, og etasjeproduksjon hus 1 settes i gang i uke 39. Elementmontasje på hus 5 går i gang i slutten av september.