Status produksjon vår 2019

Utgraving hovedgrop forventes ferdig tidlig juni. Resterende utgraving blir ferdig til sommerferien.

Pelearbeider pågår og er ca. halvveis ferdig.

Montering tårnkran blir tidlig i mai og markerer starten på betongarbeider.