april 2019

Status produksjon vår 2019

Status produksjon vår 2019

Utgraving hovedgrop forventes ferdig tidlig juni. Resterende utgraving blir ferdig til sommerferien. Pelearbeider pågår og er ca. halvveis ferdig. Montering tårnkran blir tidlig i mai og markerer starten på betongarbeider.