AVSTIVNING OG MASSETRANSPORT

Prosjektet Mills-kvartal skrider fremover. Spunting går nå inn i siste fase. Arbeidet forventes å være ferdigstilt i løpet av neste uke. Videre arbeid med avstiving av spunt og utgraving av masser fortsetter i tiden fremover.