GRUNNARBEIDER (Status og fremdrift)

Spuntrammingen er nå godt over halvveis ferdig. Disse arbeidene vil opphøre en periode frem til nyåret i påvente av noen grunnforhold som må avklares og løses opp i.

Ramming av spunt vil fortsette på nyåret og antas å være ferdig i månedsskiftet januar/februar. Utgraving av tomten er godt i gang og vil pågå til påske før de første betongarbeidene setter i gang.