GRUNNARBEIDER (SPUNTING)

Konstruktive maskinelle rivearbeider i kvartalet går nå mot slutten. Spuntarbeidene for å sikre byggegropen er nå godt i gang.

Dette medfører en del støy og vibrasjoner. Vi gjør vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig, samtidig ber vi om forståelse for at ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Oppdateringer vil bli lagt ut fortløpende. Det er utplassert ett webkamera på byggeplass som viser hvordan for det nye Mills-kvartalet ser ut nå. https://famo2.no/Kamera16/