Spuntarbeidene

I løpet av noen få uker vil spuntingen begynne. Dette er fortsatt litt avhengig av omlegging av høyspent og fjerning av kjellerkonstruksjoner som ble avdekket under grøftingen.

Støydispensasjonen har noen restriksjoner på de mest støyende arbeidene og når dette kan foregå. Dette vil foregå i tidsrommet kl 08.00 til kl 17.00 med et opphold fra 11.30 til 13.30.

Varigheten på spuntarbeidene vil fremover være avhengig av hvor mye vi finner i grunnen etter hvert som vi graver opp flere områder i forkant av spuntingen.