november 2018

Spuntarbeidene

Spuntarbeidene

I løpet av noen få uker vil spuntingen begynne. Dette er fortsatt litt avhengig av omlegging av høyspent og fjerning av kjellerkonstruksjoner som ble avdekket under grøftingen.