Invitasjon til informasjonsmøte angående Mills-kvartalet

I forbindelse med oppstart av byggearbeidene på Mills-kvartal ønsker vi å invitere de nærmeste naboene til et informasjonsmøte om prosessen videre og hvordan dette vil påvirke dere som bor i nabolaget.

Rivearbeidene er snart ferdigstilt slik at det nå er klart for oppstart av grunnarbeider medio oktober. Som byggherre og totalentreprenør er vi opptatt av at byggeprosessen er til minst mulig sjenanse for nabolaget. I tillegg er vi opptatt av å ivareta sikkerheten til nærmiljøet og ha en god dialog med våre naboer.

Informasjonsmøte vil bli holdt den 26.september kl. 17.00, oppmøte resepsjonen til Agra, Sofienberggata 19. Representanter fra Constructive Development (byggherre) og AF Bygg Oslo (totalentreprenør) vil holde møtet og svare på eventuelle spørsmål.

For øvrig anbefaler vi å sjekke ut www.millskvartalet.com. Nettsiden inneholder informasjon om byggeprosjektet og vil bli oppdatert fortløpende så snart vi er i gang. Eventuelle spørsmål eller andre henvendelser kan rettes til: postmaster@millskvartalet.com