Prosjektoppdateringer

Denne hjemmesiden brukes til oppdateringer. Status og planlagte aktiviteter på byggeplass vil bli publisert.